سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1386
معجزه

اگر روزی هست

و اگر شبی

پس فردایی نیز خواهد آمد

و من به تمام لحظه های نا ممکن ایمان دارم!

  • ایمیل