دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388
کلاغ

برای اثبات دوستی مان

به مهمانی شادی هایم دعوتش کردم

و او درخشان ترین لحظه هایم را دزدید

                                          کلاغ ناسپاس!

  • ایمیل