سه‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1388
فراموشی

بختک گرسنگی

چنان سنگین خود را بر ما انداخته

که از یاد برده یم

چقدر برای نفس کشیدن تشنه ایم!


شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۶

(چندان متناسب با حال نیست گویا)

  • ایمیل