پنج‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1388
فاصله
آنقدر عمیق میبینمت که حس می کنمت در هر دم
چشمانت دور است از من
دور ...
دور ...
می دانم به زمزمه ای دلخوش می شوی
لب هایم به هم دوخته است

اشکهایم را می شنوی؟پی نوشت: تقدیم به موژان

  • ایمیل