پنج‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1388
تغییر

اول مهر بود

و آغاز پاییز

و من سراپا هیجان


اول مهر است

و آغاز پاییز

و من همه نفرت


دلم می گیرد...


اول مهر ۱۳۸۸

نیویورک

  • ایمیل