دوشنبه 13 مهر‌ماه سال 1388
۱۹۸۴

واژه هایت را می دزدند

        و اندیشه هایت را

                 و آرزو هایت را ...


و دیری نمی گذرد

                 که خود هیچ را باور می کنی!پی نوشت: نوشته ام را جایی دیدم بدون اشاره ای به منبع

  • ایمیل