سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388
پاسخ ۲

این تنها منم که میروم

     بقیه می مانند و باز آزارت می دهند...

و تو باز هم فکر می کنی

    که دیگرانی اجیر من بودند

          و تو در بند دیگرانی اسیر من بودی...

                   

                                       فرزاد (ایلیا)


پی نوشت: این شعر در پاسخ به دلتنگی۴ توسط فرزاد (ایلیا) نوشته شده. دریافت پاسخ به یک نوشته برای من به اندازه یک نامه غیرمنتظره شیرین است.

  • ایمیل