جمعه 18 دی‌ماه سال 1388
لیلاکوه

تو تنها کوهی که لیلایی

اما بسیارند چون من مجنون

که دلتنگ تواند...

  • ایمیل