جمعه 25 دی‌ماه سال 1388
!
بار قرن ها سالار بودن تو
    بر شانه های ناتوان من
                سنگینی می کند


ای کاش می توانستی

          بار خودکامگی هایت را
                   به تنهایی بر دوش بکشی

                                                ای مرد!پی نوشت: کامنت نرگس این را به یادم آورد که سه سال پیش نوشته شده بود!


  • ایمیل