پنج‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1389
دلتنگی ۶

دلتنگ تو ام که نیستی

                 و جایی که نیستم

گمشده در میان تمام نیست ها

بودها را خواب می بینم:

بودیم

با درختان بلند تبریزی                                               

و گل های سپید چای

دستان خسته ات بود

و شادی های کودکانه ام                                             

عطر بهار نارنج بود

و گل های همیشه بهار

...

آه ای کاش

             همیشه بهار بود!

  • ایمیل