دوشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1390
زنگ علوم

سوزاندمت و خاکسترت را به آب دادم

چون دسته گلی

مگر خاکستر در آب حل می شود

که آسمان اینگونه خاطره ات را می بارد؟ 

  • ایمیل