سه‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1388
یادمان باشد...

یادمان باشد زندگی کنیم

یادمان باشد در زمان گم نشویم

یا در بازی واژه ها

تا روزی فراموش نکنیم

         آنچه را که باید به یاد می داشتیم

یادمان باشد

هر روز بنویسیم و تکرار کنیم

باور کنیم که

باید زندگی کنیم!

  • ایمیل