چهارشنبه 27 آبان‌ماه سال 1388
دلتنگی ۴

تنها منم که همیشه می مانم

    -به نام کوچکی که هرگز از لبانت نشنیدم سوگند-

                                                            تو نیز می روی

منم که همیشه تنها می مانم...
  • ایمیل