سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1386
رود

جاری شد تا سر بر سینه دریا نهد

اما...

راه کویر به آسمان می رسید!

  • ایمیل