پنج‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1388
سه تار

این روزها بیش از پیش دلتنگ تو ام

دلتنگ تمام آن لحظه ها

که انگشتانم شادمانه

بر ظرافت اندامت می رقصیدند

و تو عاشقانه ترین ها را زمزمه می کردی...

  • ایمیل